Náš klidný penzion disponuje 19 pokoji, jedním apartmánem a samostatným bungalovem.

Pokoje penzionu

Samozřejmostí je na každém pokoji vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem nebo vanou, telefon a nové LCD televizory se satelitním přijímáním. Všechny podkrovní pokoje jsou nově vybaveny klimatizací s filtrací vzduchu a přitápěním. Vybrané pokoje navíc disponují vlastní vybavenou kuchyňkou. U části pokojů existuje možnost přistýlky po včasné dohodě s personálem.

19

pokojů


43

lůžekDeluxe dvoulůžkový pokoj s vířivkou

Nový luxusně zrekonstruovaný pokoj se samostatnou koupelnou se sprchovým koutem. Pohodlné spaní na velké manželské posteli s novou kvalitní matrací. Na pokoji je k dispozici velká vířivá vana a infrasauna pro dva. Nová LCD televize se satelitním příjmem, WIFI zdarma, lednička, pracovní stůl, podlahové vytápění.

U tohoto pokoje je vyžadována platba předem!

Apartmán

Apartmá se dvěma pokoji, ložnicí a obývacím pokojem. Prostornou koupelnou s vanou. Apartmán je vybaven klimatizací s filtrací vzduchu a přitápěním, telefonem, novým LCD televizorem se satelitním přijímáním. Ideální pro čtyřčlennou rodinu v klidném prostředí u Mladé Boleslavi

1

apartmán


4

lůžek


Všechny naše pokoje jsou přirozeně nekuřácké, pokud ale kouříte, zažádejte o pokoj, který disponuje prostorným balkónem s posezením. V prostorách celého penzionu se můžete zdarma připojit na internet pomocí Wi-Fi.

Bungalov k pronájmu

Bungalov od 2.1. 2023 k pronájmu

Nabízíme luxusní bungalov, a to i k dlouhodobému pronájmu za individuální ceny. Jedná se o samostatnou stavbu na pozemku penziónu se samostatným vjezdem a parkovacím místem. Moderně zařízený pětipokojový bungalov s kuchyňským koutem, terasou, grilem a denním barem.

 

 

Ubytovací řád

1PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ
 • Jestliže není předem dohodnuto jinak, vstup do pokoje je umožněn v den příjezdu (nástupu ubytování) od 14:00 do 22:00 hod. Na recepci se ubytovaný prokáže platným dokladem prokazujícím jeho totožnost (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a zaměstnanci ubytovatele jej řádně zapíší.
 • Ubytovaný odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10.00 hod. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud ubytovaný neuvolní pokoj do 10.00 hod., může mu penzion účtovat 50% z hodnoty ubytování za následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Pokud však neopustí pokoj ani do 14:00 hod. může mu být účtována celá částka. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co ubytovaný vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci hotelu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Penzion si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby ubytovaného, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje.
 • V případě, že ubytovaný požádá o prodloužení ubytování, může mu penzion nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě ubytovaný nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji v penzionu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů penzionu není možné.
 • Penzion si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout ubytovanému jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
2PLATBA ZA UBYTOVÁNÍ
 • Ubytovaný je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby nejpozději v den skončení pobytu a to v souladu se smluvní cenou nebo cenou uvedenou v pultovém ceníku hotově, platnou kreditní kartou vydanou akceptovanou společností nebo na fakturu (jen v případě předešlého souhlasu managementu penzionu).
 • Při pobytu delším než 7 dní je ubytovaný povinen uhradit celý pobyt nejpozději sedmý den pobytu, pokud se hotel s ubytovaným nedohodli jinak. účet, resp. faktura, je splatná při jejím předložení ubytovanému.
 • Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci penzionu.
 • V případě zkrácení pobytu ubytovaným má penzion právo ubytovanému vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu.
 • Penzion je oprávněný účtovat storno poplatky za pozdní zrušení rezervace. Zrušení rezervace musí být komunikováno přímo s penzionem a může být provedeno nejpozději 48 hodin před Vaším příjezdem (za rozhodný okamžik se považuje Check-in ve 14:00 hod.). Tato podmínka se nevztahuje na skupinové rezervace, kde je tato lhůta 5 dní. V případě, že tak učiníte po těchto lhůtách nebo se nedostavíte do hotelu, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% z celého pobytu. Depozit a rezervační poplatek (kde byly účtovány) jsou nevratné.
3POVINNOSTI UBYTOVATELE
 • Ubytovatel je povinen umožnit ubytovanému přístup do pokoje v souladu s délkou ubytování,
 • zajistit dodávku tepla, TUV a elektrické energie v obvyklém množství,
 • uklízet pokoj ubytovanému vždy na požádání, jinak je prováděn úklid každý den, ručníky jsou měněny rovněž každý den.
 • Penzion nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovišti. Penzion doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Penzion nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovištích penzionu třetím osobám. Penzion si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku penzionu vozidlem hosta.
4POVINNOSTI UBYTOVANÉHO
 • Ubytovaný je povinen užívat pokoj v souladu s tímto řádem, chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
 • Ubytovaný zodpovídá za škody způsobené na zařízení, resp. Inventáři penzionu podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku penzionu má penzion právo na náhradu škody. Ubytovaný jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil ubytovaný. V případě škody na majetku penzionu způsobené ubytovaným je ubytovaný povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu ubytovaného nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu ubytovaného, splatné do 10 dní od doručení ubytovanému za předpokladu, že penzion rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.
 • Ubytovaný je povinen zachovávat noční klid a počínat si tak, aby nerušil další hosty zejména v době od 22:00 do 6:00 hod.
 • Ubytovaný nese odpovědnost za ztrátu klíčů a ovladače vjezdové brány. V případě ztráty či poškození klíčů je ubytovaný povinen uhradit škodu ve výši 100 Kč/ks a 1000 Kč za ovladač od brány.
 • Ubytovaný je povinen přizpůsobit pobyt v penzionu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.
 • Ubytovaný je povinen neprodleně informovat recepci kdykoliv, kdy potřebuje ošetřit nebo v situaci, kdy potřebuje lékařskou péči.
 • V případě požáru je ubytovaný povinen neprodleně informovat recepci penzionu na tel. čísle: +420 326 980 940, +420 735 756 751.
5OBECNÁ USTANOVENÍ
 • Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách penzionu. V pokojích platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je penzion oprávněn účtovat ubytovanému smluvní pokutu ve výši 1 tis. Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, penzion si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.
 • Domácí zvířata jsou zakázána, není li zaměstnancem penzionu stanoveno jinak. V takovém případě ubytovaný platí navíc odpovídající částku, kterou opět smluvně stanoví pověřený pracovník penzionu.
 • V penzionu a zvlášť v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, fén atd.).
 • V penzionu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Penzion je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.
 • V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má ubytovatel právo ihned ukončit ubytování bez možnosti finančního vypořádání.
6PLATNOST
 • Tento ubytovací řád je platný od 1. 9. 2018. Předchozí verze pozbývají platnosti dnem vstoupení v platnost nové verze řádu.
 

Poptat ubytování

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.